iran virtual server

سرور مجازی ایران

خرید سرور مجازی ایران پهنای باند نامحدود برج میلاد VPS خدماتی است با امکانات سخت‌افزاری اختصاصی و قابل گسترش بر روی مجموعه‌ای از سرورهای پرتوان که امکان گسترش منابع سخت‌افزاری را برای مشترک فراهم نموده و همچنین با بهره‌گیری از کنترل پانل امکان مدیریت سرور را از راه دور تامین می‌نماید.سرور خصوصی مجازی (Virtual Private Server) بیشتر امکانات یک سرور واقعی را داراست اما حدود سخت افزاری آن بوسیله نرم افزارهای مخصوص به صورت مجازی تعیین شده است.

سرور مجازی ایران IR-SSD-M1 IR-SSD-1G IR-SSD-2G IR-SSD-4G IR-SSD-6G IR-SSD-8G
RAM ÛµÛ±Û²MB Û±GB Û²GB Û´GB Û¶GB Û¸GB
CPU

Û±Core

Û²Core

Û²Core

Û³Core

Û´Core

Û´Core

SSD

Û±Û°GB Û²Û°GB Û³ÛµGB Û¶Û°GB Û·Û°GB Û¸Û°GB

BW

۱۰۰GB نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود

OS

Linux

MikroTik

Linux

Windows

Linux

Windows

Linux

Windows

Linux

Windows

Linux

Windows

Virtualizor

ESXi-6 ESXI-6 ESXi-6 ESXi-6 ESXi-6 ESXi-6

Firewall

Port

Û±Gb/s Û±Gb/s Û±Gb/s Û±Gb/s Û±Gb/s Û±Gb/s

Support

Panel

vSphere Client vSphere Client vSphere Client vSphere Client vSphere Client vSphere Client

IRAN-DC

برج میلاد برج میلاد برج میلاد برج میلاد برج میلاد برج میلاد

Price

Û³Û¹,Û°Û°Û°

ماهیانه – تومان

Û´Û¹,Û°Û°Û°

ماهیانه – تومان

Û·Ûµ,Û°Û°Û°

ماهیانه – تومان

Û±Û³Û¹,Û°Û°Û°

ماهیانه – تومان

Û±Û¸Û¹,Û°Û°Û°

ماهیانه – تومان

Û²Û³Ûµ,Û°Û°Û°

ماهیانه – تومان

2122817783 313-693-1999 adipate

خرید سرور مجازی ایران

سرور مجازی ایران

iran virtual server

5152638401

خرید سرور مجازی ایران پهنای باند نامحدود برج میلاد VPS خدماتی است با امکانات سخت‌افزاری اختصاصی و قابل گسترش بر روی مجموعه‌ای از سرورهای پرتوان که امکان گسترش منابع سخت‌افزاری را برای مشترک فراهم نموده و همچنین با بهره‌گیری از کنترل پانل امکان مدیریت سرور را از راه دور تامین می‌نماید.سرور خصوصی مجازی (Virtual Private Server) بیشتر امکانات یک سرور واقعی را داراست اما حدود سخت افزاری آن بوسیله نرم افزارهای مخصوص به صورت مجازی تعیین شده است.

سرور مجازی ایران HDD IR-ENT-M1 IR-ENT-1G IR-ENT-2G IR-ENT-4G IR-ENT-6G IR-ENT-8G
RAM ÛµÛ±Û²MB Û±GB Û²GB Û´GB Û¶GB Û¸GB
CPU

Û±Core

Û²Core

Û²Core

Û³Core

Û´Core

Û´Core

H.D.D

Û²ÛµGB ÛµÛ°GB Û±Û°Û°GB Û±ÛµÛ°GB Û±Û·Û°GB Û²Û°Û°GB

BW

۱۰۰GB نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود 

OS

Linux

MikroTik

Linux

Windows

Linux

Windows

Linux

Windows

Linux

Windows

Linux

Windows

Virtualizor

ESXi-6 ESXI-6 ESXi-6 ESXi-6 ESXi-6 ESXi-6

Firewall

Port

Û±Gb/s Û±Gb/s Û±Gb/s Û±Gb/s Û±Gb/s Û±Gb/s

Support

Panel

vSphere Client vSphere Client vSphere Client vSphere Client vSphere Client vSphere Client

IRAN-DC

برج میلاد برج میلاد برج میلاد برج میلاد برج میلاد برج میلاد

Price

Û³Û¹,Û°Û°Û°

ماهیانه – تومان

Û´Û¹,Û°Û°Û°

ماهیانه – تومان

Û·Ûµ,Û°Û°Û°

ماهیانه – تومان

Û±Û³Û¹,Û°Û°Û°

ماهیانه – تومان

Û±Û¸Û¹,Û°Û°Û°

ماهیانه – تومان

Û²Û³Ûµ,Û°Û°Û°

ماهیانه – تومان

antship
iran virtual server

(316) 707-1718

خرید سرور مجازی ایران پهنای باند نامحدود برج میلاد VPS خدماتی است با امکانات سخت‌افزاری اختصاصی و قابل گسترش بر روی مجموعه‌ای از سرورهای پرتوان که امکان گسترش منابع سخت‌افزاری را برای مشترک فراهم نموده و همچنین با بهره‌گیری از کنترل پانل امکان مدیریت سرور را از راه دور تامین می‌نماید.سرور خصوصی مجازی (Virtual Private Server) بیشتر امکانات یک سرور واقعی را داراست اما حدود سخت افزاری آن بوسیله نرم افزارهای مخصوص به صورت مجازی تعیین شده است.

سرور مجازی هیبرید ایران IR-hybrid-M1 IR-hybrid-1G IR-hybrid-2G IR-hybrid-4G IR-hybrid-6G IR-hybrid-8G
Ram ÛµÛ±Û²MB Û±GB Û²GB Û´GB Û¶GB Û¸GB
CPU

Û±Core

Û²Core

Û²Core

Û³Core

Û´Core

Û´Core

BW

ÛµGB SSD

Û±Û°GB HDD +

Û±Û°GB SSD

Û²Û°GB HDD +

Û²Û°GB SSD

Û´Û°GB HDD +

Û³Û°GB SSD

Û¶Û°GB HDD +

Û´Û°GB SSD

Û¸Û°GB HDD +

ÛµÛ°GB SSD

Û±Û°Û°GB HDD +

BW

۱۰۰GB نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود

OS

Linux

MikroTik

Linux

Windows

Linux

Windows

Linux

Windows

Linux

Windows

Linux

Windows

Virtualizor

ESXi-6 ESXI-6 ESXi-6 ESXi-6 ESXi-6 ESXi-6

Firewall

Port

Û±Gb/s Û±Gb/s Û±Gb/s Û±Gb/s Û±Gb/s Û±Gb/s

Support

Panel

vSphere Client vSphere Client vSphere Client vSphere Client vSphere Client vSphere Client

IRAN-DC

برج میلاد برج میلاد برج میلاد برج میلاد برج میلاد برج میلاد

Price

Û³Û¹,Û°Û°Û°

ماهیانه – تومان

Û´Û¹,Û°Û°Û°

ماهیانه – تومان

Û·Ûµ,Û°Û°Û°

ماهیانه – تومان

Û±Û³Û¹,Û°Û°Û°

ماهیانه – تومان

Û±Û¸Û¹,Û°Û°Û°

ماهیانه – تومان

Û²Û³Ûµ,Û°Û°Û°

ماهیانه – تومان

(972) 818-6655 stalactitical
Germany-Webhosting

(413) 337-4943

میزبانی وب یا وب هاستینگ Web Hosting به مفهوم فراهم ساختن فضایی است که کاربر می‌تواند فایل‌های وب‌گاه خود را در آن قرار دهد. وبگاه‌ها از مجموعه‌ای از فایلهای مختلف مانند تصاویر، متون و فایلهای برنامه‌نویسی شده به زبانهای مختلف و سایر اسناد مربوطه تشکیل می‌شود که به منظوری خاص به شکلی با هم مرتبط شده‌اند. هر شخصی که نرم‌افزارهای لازم و دسترسی به این فایلها را داشته باشد امکان بازدید از این سایت را دارد. حال برای اینکه همه مردم امکان دسترسی به فایلها را داشته باشند نیاز است تا فایلها در کامپیوتری قرار گیرند که همواره به اینترنت پرسرعت متصل است به این کامپیوترها «سرویس دهنده» یا «سرور» می‌گویند.

DE-Host-1 DE-Host-2 DE-Host-3 DE-Host-4 DE-Host-5 DE-Host-6
Storage ÛµÛ°MB Û±Û°Û°MB Û²Û°Û°MB ÛµÛ°Û°MB Û±Û°Û°Û°MB Û²Û°Û°Û°MB
BW

Û²ÛµGB

ÛµÛ°GB

Û±Û°Û°GB

Û²Û°Û°GB

Û³Û°Û°GB

ÛµÛ°Û°GB

Domain

Û± Û± Û± Û± Û± Û²

پشتیبان گیری

هفتگی هفتگی هفتگی هفتگی هفتگی هفتگی

Email

نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود 

Database

نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود 

Domain Parking

نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود 

FTP

PHP

ÛµÙ«Û¶

Û·Ù«Û±

Û·Ù«Û²

ÛµÙ«Û¶

Û·Ù«Û±

Û·Ù«Û²

ÛµÙ«Û¶

Û·Ù«Û±

Û·Ù«Û²

ÛµÙ«Û¶

Û·Ù«Û±

Û·Ù«Û²

ÛµÙ«Û¶

Û·Ù«Û±

Û·Ù«Û²

ÛµÙ«Û¶

Û·Ù«Û±

Û·Ù«Û²

Web Panel

Cpanel Cpanel Cpanel Cpanel Cpanel Cpanel
MaySQL Version ÛµÙ«Û· ÛµÙ«Û· ÛµÙ«Û· ÛµÙ«Û· ÛµÙ«Û· ÛµÙ«Û·

Germany-DC

Hetzner Hetzner Hetzner Hetzner Hetzner Hetzner

Price

Û²Û¹,Û°Û°Û°

سالیانه – تومان

Û¶Û¹,Û°Û°Û°

سالیانه – تومان

Û±Û°Û¹,Û°Û°Û°

سالیانه – تومان

Û±Û¶Û¹,Û°Û°Û°

سالیانه – تومان

Û±Û¹Û¹,Û°Û°Û°

سالیانه – تومان

Û³Û±Û¹,Û°Û°Û°

سالیانه – تومان

7012326721 678-755-3769 (954) 889-5307

843-673-4956

میزبانی وب ایران یا وب هاستینگ Web Hosting  به مفهوم فراهم ساختن فضایی است که کاربر می‌تواند فایل‌های وب‌گاه خود را در آن قرار دهد. وبگاه‌ها از مجموعه‌ای از فایلهای مختلف مانند تصاویر، متون و فایلهای برنامه‌نویسی شده به زبانهای مختلف و سایر اسناد مربوطه تشکیل می‌شود که به منظوری خاص به شکلی با هم مرتبط شده‌اند. هر شخصی که نرم‌افزارهای لازم و دسترسی به این فایلها را داشته باشد امکان بازدید از این سایت را دارد. حال برای اینکه همه مردم امکان دسترسی به فایلها را داشته باشند نیاز است تا فایلها در کامپیوتری قرار گیرند که همواره به اینترنت پرسرعت متصل است به این کامپیوترها «سرویس دهنده» یا «سرور» می‌گویند.

IR-PRO1 IR-PRO2 IR-PRO3 IR-PRO4 IR-PRO5 IR-PRO6
Storage Û±Û°Û°MB Û²Û°Û°MB ÛµÛ°Û°MB Û±Û°Û°Û°MB ÛµÛ°Û°Û°MB Û±Û°Û°Û°Û°MB
BW

Û²Û°GB

Û³Û°GB

ÛµÛ°GB

Û±Û°Û°GB

Û²Û°Û°GB

Û³Û°Û°GB

Domain

Û± Û± Û± Û± Û² Ûµ

پشتیبان گیری

هفتگی هفتگی هفتگی هفتگی هفتگی هفتگی

Email

نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود 

Database

نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود 

Domain Parking

نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود  نامحدود 

FTP

PHP

ÛµÙ«Û¶

Û·Ù«Û±

Û·Ù«Û²

ÛµÙ«Û¶

Û·Ù«Û±

Û·Ù«Û²

ÛµÙ«Û¶

Û·Ù«Û±

Û·Ù«Û²

ÛµÙ«Û¶

Û·Ù«Û±

Û·Ù«Û²

ÛµÙ«Û¶

Û·Ù«Û±

Û·Ù«Û²

ÛµÙ«Û¶

Û·Ù«Û±

Û·Ù«Û²

OS

CloudLinux CloudLinux CloudLinux CloudLinux CloudLinux CloudLinux

Web Panel

Cpanel Cpanel Cpanel Cpanel Cpanel Cpanel

Web Server

litespeed litespeed litespeed litespeed litespeed litespeed
eXploit Scanner CXS CXS CXS CXS CXS CXS

®Node.js

OK OK OK OK OK OK
MaySQL Version ÛµÙ«Û· ÛµÙ«Û· ÛµÙ«Û· ÛµÙ«Û· ÛµÙ«Û· ÛµÙ«Û·

IRAN-DC

Price

Û¶Û¹,Û°Û°Û°

سالیانه – تومان

Û±Û±Û¹,Û°Û°Û°

سالیانه – تومان

Û±Û¸Û¹,Û°Û°Û°

سالیانه – تومان

Û²Û²Û¹,Û°Û°Û°

سالیانه – تومان

Û³Û¹Û¹,Û°Û°Û°

سالیانه – تومان

Û¶Û¹Û¹,Û°Û°Û°

سالیانه – تومان

3019821146 6609758553
SSL COMODO GeoTrust Thawte GoGetSSL RapidSSL CERTUM
Brands
رمزگذاری تا ۲۰۴۸bit ۲۰۴۸bit ۲۵۶bit ۲۵۶bit ۲۵۶bit ۲۵۶bit
قابل صدور برای دامنه IR
Google SEO
Free Reissues

Free unlimited server licensing

Alternative Validation methods Email / DNS CNAME / HTTP Hash
Available hash algorithm RSA and ECC

Mobile Friendly

نصب بر هاست فایرسرور رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
قیمت

 

شروع قیمت

سالیانه – Û¸ دلار

شروع قیمت

سالیانه – Û±Û° دلار

شروع قیمت

سالیانه – Û´Û° دلار

شروع قیمت

سالیانه – Û¶ دلار

شروع قیمت

سالیانه – ÛµÛ° دلار

شروع قیمت

سالیانه – دلار

OVC 1 OVC 2
OVC 3 OVC 4 OVC 5 OVC 6
کاربر همزمان ۲۰ کاربر ۴۵ کاربر ۶۵ کاربر ۱۱۰ کاربر ۲۲۰ کاربر ۴۵۰ کاربر
هارد دیسک ۲۰GB ۳۰GB ۴۰GB ۸۰GB ۱۰۰GB ۱۵۰GB
ترافیک نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
پورت شبکه ۱Gb/s ۱Gb/s ۱Gb/s ۱Gb/s ۱Gb/s ۱Gb/s
محل سرور آسیاتک آسیاتک آسیاتک آسیاتک آسیاتک آسیاتک
زمان تحویل ۱ روز ۱ روز ۱ روز ۱ روز ۱ تا ۳ روز ۱ تا ۳ روز
نرم افزار Adobe Connect
هزینه نصب رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
قیمت

 

Û·Ûµ,Û°Û°Û°

ماهیانه – تومان

Û±Û³Û¹,Û°Û°Û°

ماهیانه – تومان

Û²Û´Û¹,Û°Û°Û°

ماهیانه – تومان

Û´Û´Û¹,Û°Û°Û°

ماهیانه – تومان

ÛµÛ´Û¹,Û°Û°Û°

ماهیانه – تومان

Û¶Û¹Û¹,Û°Û°Û°

ماهیانه – تومان

برخی از مشتریان