Kancelaria

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Piotr Adamczyk


Kancelaria mieści się : 00-194  Warszawa ul. Dzika 4 (wejście na antresoli)

 

 fax (22) 4971029

tel. (22) 1012009

kontakt telefoniczny: pon.- pt. godz. 9.00-15.00

 mail plum tree

 przyjęcia interesantów Poniedziałek 15:00-18:00; Czwartek 9:00-12:00

Rachunek Bankowy
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie
22 10201026 0000 1002 0153 0807


Wpłat można dokonywać również w Kancelarii pon. - pt. godz. 8-16

 

e-PUAP - /KS_Piotr_Adamczyk/ezbiegi